Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Húsvét misztériumának jobb megértése végett...


A Kolossébeliekhez írt levél alább látható részlete Jézusról így ír:

„15. A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül*; hogy mindenekben Ő legyen az első;
19. Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” /Kol. 1.15-20./


Ez a szövegrészlet pedig igazi szimbolikai különlegesség...

Ha ugyanis a benne lévő, Jézusra való utalásokat egy másik kifejezéssel, a „szeretet”-tel** helyettesítjük be, akkor egy egészen mély, egyetemes összefüggés tárulkozik föl belőle az olvasó számára.

Íme, a behelyettesített szöveg:

~15. A szeretet, mely képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16. Mert a szeretetben teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek a szeretet által és a szeretetre nézve teremttettek;
17. És a szeretet előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn.
18. És a szeretet a feje a testnek, az egyháznak: a szeretetben kezdődött minden, és elsőként támad föl a halálból is***; hogy mindenekben ő legyen az első;
19. Mert tetszett az Atyának, hogy a szeretetben lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy szeretet által békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az egymásért kiárasztott szeretet által; Szeretet által mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.~
* („elsőszülött a halottak közül” – jelentése: Elsőként támad fel a halálból.)
** (amit Jézus is elevenen képviselt)
*** (Utalás a halálból való feltámadás személyi sorrendjére, melyet az emberekben lévő Szeretet mértéke fog meghatározni. /Értsd: amíg valakiben nincs Szeretet, nem fog tudni feltámadni az életre./)


/Forrás: Útjelzők Istenhez, 523. oldal/